Viscoderm
Viscoderm

KLINICKÉ STUDIE

STUDIE Č. 1
Coacci A. et al.: Kyselina hyaluronová v estetické chirurgii – klinická studie. 84 pacientek (průměrný věk 44,7 ± 6,14 let, rozmezí 28 – 62 let) bylo léčeno pomocí 1 ml nativní kyseliny hyaluronové v koncentraci 1,6%1, která byla podávána ve formě vícečetných mikrovpichů do kůže obličeje. Byly plánovány tři léčebné kůry s odstupem 55 – 60 dnů; 52 subjektů (62 % subjektů vstupujících do studie) dokončilo všechny léčebné kůry, 14 pacientů bylo vyřazeno po 1. návštěvě a 18 po 2. návštěvě. Subjektivní posouzení bylo vyjádřeno pacienty na konci léčby podle pětistupňového skóre od 1-nespokojena do 5-vysoce spokojena. Průměrná hodnota (±SD) těchto hodnocení byla 4,46 ± 0,58 s 96,2% hodnocení se skóre 4 (spokojena) nebo 5 (vysoce spokojena).

STUDIE Č. 2
Alessandrini G. et al: Kyselina hyaluronová v estetické dermatologii – klinická studie. 44 pacientů (6 mužů, 38 žen; průměrný věk 52,91 ±11,54 let, rozmezí 23 – 84 let) prodělalo léčbu pomocí intradermálních injekcí kyseliny hyaluronové v obličeji a krku v programu estetického omlazení kůže. Byly provedeny čtyři léčebné kůry každé dva týdny s následnými měsíčními kontrolami. Při každé kůře byly použity u každého pacienta 1 – 2 předplněné injekční stříkačky obsahující nativní kyselinu hyaluronovou v koncentraci 1,6 %2 (s koncentrací 2,0 % v jednom případě). Při každé návštěvě byly hodnoceny kožní turgor se skóre 1-omezený, 2-dobrý, 3-velmi dobrý a vrásčitost kůže se skóre 1-dobrá, 2-dobrá, 3-výrazná. Všech 44 pacientů se účastnilo studie do 4. návštěvy; 36 se vrátilo na 5. návštěvu a pouze 11 subjektů zůstalo až do 6. návštěvy.
Vývoj dvou hodnocených kožních parametrů je uveden v tabulce 1 a graficky znázorněn na obrázku 2. Kožní turgor se významně zlepšil již při 2. návštěvě a vrásčitost kůže byla významně snížena od 3. návštěvy dále, což prokazuje dobrý efekt omlazení kůže pomocí injekcí nativní kyseliny hyaluronové.
TABULKA 1. VÝVOJ KOŽNÍHO TURGORU A ÚBYTEK VRÁSČITOSTI V PRŮBĚHU STUDIE tabulka
časový průběh

ČASOVÝ PRŮBĚH PRŮMĚRNÝCH SKÓRE KOŽNÍHO TURGORU A ÚBYTKU VRÁSČITOSTI KŮŽE BĚHEM STUDIE

U 44 léčených pacientů nebyly pozorovány žádné okamžité nebo pozdní alergické reakce. Nebyly zaznamenány žádné granulomy, reaktivní fi bróza nebo systémové nežádoucí účinky.
U 12 pacientů se pouze objevily mírné a rychle reverzibilní hematomy v místě aplikace injekcí. U celkového počtu 233 léčebných kůr (počet pacientů x návštěvy) je incidence těchto mírných a triviálních účinků 5,4%.
STUDIE Č. 3
Palmieri B. et al.: Kyselina hyaluronová, mezoterapie a kožní rejuvenace. Aby bylo možné vyhodnotit biologickou účinnost kyseliny hyaluronové, zvolili jsme injekční aplikaci produktu v jednoduché, otevřené studii od února do dubna 2007 u skupiny 40 pacientů se stárnutím kůže v obličeji, kteří si přáli dosáhnout určitého zlepšení kosmetického vzhledu. Pacienty byly ženy ve věku 19 až 85 let (průměr 52), které prodělaly několik kosmetických úprav, jako je peeling, výplně, krémy a masti a stále u nich docházelo k výraznému ochabnutí kůže a stárnutí. Hlavní parametry fyziologie kůže byly hodnoceny pomocí DERMOBIOTESTU, SOFT 5,5 (Callegari Sp.A.- Parma, Itálie). Tato metoda zahrnuje různé principy měření, aby poskytl vyčerpávající hodnocení kožních vlastností zdravé a nemocné kůže (Tabulka 1 a 2):
- kapacitance (obsah vody v kůži),
- fotometrické měření absorpčním páskem (hladiny mazu),
- měření deformace kůže sáním (úroveň elasticity),
- dvoj-komorová elektroda (pH),
- platinová termorezistence (teplota).
Fotometrické měření založené na dvou rozdílných vlnových délkách (melanin). Týdenní intradermální injekce kyseliny hyaluronové v dávce 2 ml (1,6%) pomocí jednoduché mezoterapeutické jehly (281 G, 3 mm délka) v následujících oblastech obličeje: čelo, obočí, tvář, brada.
V průběhu měsíce byly provedeny čtyři léčebné kůry. Byly aplikovány vícečetné injekce o obsahu 0,1 ml (dvě až deset) ve zvolených oblastech, následovány světelnou manuální masáží, aby došlo k homogennímu rozšíření aplikované látky; plán zahrnoval týdenní léčbu po dobu osmi týdnů.Pacienti byli hodnoceni před a v době provádění léčby a jeden týden po poslední proceduře. Hodnocení se skládala z:
1. samohodnocení pacientem: na konci léčebného cyklu byli pacienti pozváni, aby si prohlédli svou fotografii před léčbou a srovnali ji s jejich aktuálním vzhledem v zrcadle se skóre zlepšení od 0 do 5 a mezi 0 a 3 (bolestivost procedury, účinnost EMLA anestézie, estetický výsledek, atd.).
2. hodnocení asistentem: zdravotní sestra asistující lékaři v ordinaci byla požádána, aby každý případ vyhodnotila jako nezávislý posuzovatel. Samohodnocení pacienty se skládalo z hodnocení seznamu parametrů, jak je vnímali podle vzhledu a pocitu na své kůži na stupnici od 0 do 5 (0=nežádoucí, 5=žádoucí) u následujících příznaků:
- jemné vrásky,
- ochablost kůže,
- skvrny,
- vzhled akné,
- velké póry,
- celková textura kůže,
- celkový tonus kůže,
- celkový vzhled kůže.Posouzení zdravotní sestrou odpovídalo adekvátně skóre ženy, kromě případu „Bez účinku“, který nebyl udáván a byl přiložen do skupiny „malého zlepšení“. Fyzikální a chemické údaje ukázaly výrazné zlepšení hydratace a elasticity léčených oblastí kůže a žádnou změnu při sebometrii. pH se změnilo ke kyselejším hodnotám. U 84 pacientů po intradermálních injekcích nativní kyseliny hyaluronové nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Nevyskytly se zvláště žádné alergické reakce nebo granulomy.


Další informace můžete získat od zástupce společnosti IBI, spol. s r.o., nebo si je můžete vyžádat na adrese: IBI, spol. s r.o. Senovážné náměstí 5, 110 00 Praha 1, Česká republika.
Tel: +420 221 111 500 e-mail: ibi@ibi.cz, web: www.ibi.cz .
Navštivte také VISCODERM® Pearls      IBI, spol.s r.o. ® | Právní prohlášení      Povězte svým známým | Zprávy v tisku | Kontakt
počítadlo.abz.cz