Viscoderm
Viscoderm

VISCODERM® – KLINICKÉ POUŽITÍ:

Místa možné aplikace přípravku Viscoderm® si můžete prohlédnout zde:

OBLIČEJ, KRK A RUCE EPIDERMÁLNÍ ZOTAVENÍ POMOCÍ TECHNIKY MESOTERAPIE

1-ROLE VISCODERMU VEDLE INJEKČNÍCH IPLANTÁTŮ, APLIKACE LASERU NEBO PULSNÍHO SVĚTLA V LÉČBĚ STÁRNOUCÍ KŮŽE
Epidermální obnova (rejuvenace) v oblasti obličeje a krku je nová procedura, která je umožněna jedinečnými kosmetickými vlastnostmi kyseliny hyaluronové, o které je známo, že je antioxidantem a tím prostředkem proti stárnutí, který indukuje specifickou měkkost a elasticitu, když je aplikována injekčně do oblasti dermoepidermální junkce (mezodermu). Textura kůže, zvláště v oblastech bohatě zásobených neurovaskulární sítí podpořená jemnou a aktivní vrstvou svalů, např. v oblasti mimických svalů atd., je vystavena vyššímu fyzickému tlaku a riziku předčasného stárnutí. Ve skutečnosti indukuje trvalé napínání kůže v důsledku svalové aktivity mimických svalů a propiocetivního tonického napětí v těchto oblastech v dlouhodobém horizontu epidermální relaxaci, ztrátu elasticity a tvorbu zralých kolagenních vláken, které jsou zodpovědné za typický vzhled stárnoucí kůže. Velké (výraz) a malé vrásky v důsledku specificky orientované fibrózy spojené s ochablostí svalů jsou obvykle eliminovány výplňovými injekcemi nebo pomocí „power“ laseru a pulsního „re-surfacingu“, které obnoví tvar kolagenního třírozměrného uspořádání, ale celková textura kůže zůstane neléčena a kvalitativní rozdíl mezi vyplněnými žlábky a hraniční stárnoucí epidermis často překvapivě prominuje. VISCODERM® aplikovaný pomocí mezoteraputické procedury je účinnou metodou pro obnovení a omlazení kůže pomocí měkké, elastické a obnovuje a omlazuje kůži pomocí měkké, elastické a dlouhotrvající hydratace.
2-VISCODERM® jako PROFYLAXE KŮŽE PŘED STÁRNUTÍM
VISCODERM® je primárně účinný jako profylaktická léčba než látky se škodlivými účinky změní texturu kůže nebo po dlouhodobé expozici kůže slunečnímu světlu, termické zátěži, kouření, oxidačními chemickými látkami, atd. Je také indikován v oblastech s rizikem vzniku basaliomu a kožních nádorů, jako jsou diskeratotické a parakeratotické léze (oblasti mechanického tření kůže nosu v důsledku nošení brýlí), kdy zlepšení hydratace je v podstatě vyžadováno pro obnovu vyváženého prostředí.
INDIKACE A PROTOKOLY
OBLIČEJ
Na základě dostupných zkušeností je doporučeno rozdělit operativní strategii do 4 oblastí:
čelo 1 ml á 2 týdny
kontury očí 1 ml
periorální povrch a tváře 1 ml
brada 1 ml

Plán léčby: jedna kůra každé dva týdny se zaměřením se na čtyři oblasti uvedené výše pomocí 1 ml (2% nebo 1,6%) VISCODERMU na každou z oblastí. Koncentrace se volí podle stupně atrofie a dehydratace kůže. Vyšší koncentrace Viscodermu se volí při výraznějším stárnutí kůže, aby bylo dosaženo pomalejšího uvolnění látky v kolagenizované dermální síti. Nižší koncentrace VISCODERMU (0,8% až 1,6%) je třeba, když je dermální síť více retikulární a měkká a během léčby. Difúze molekuly v dermis probíhá postupně.

KRK
První kůra: vícečetné injekce podél horizontálních linií počínaje od báze krku.
Druhá kůra: podél sternokleidomastoideálních brázd od střední linie po laterální část.
Plán léčby: 2 kůry, jednou týdně v dávce 1 ml (1,6%) VISCODERM® (2 x 1ml týdně).

HŘBETY DLANÍ
Vícečetné injekce podél šlach extenzorů.
Plán léčby: 2 kůry, jednou týdně v dávce 1 ml (1,6%) Viscoderm (2 x 1ml týdně).

PODROBNOSTI PROCEDURY
Před zákrokem musí být posouzena vhodnost pacienta k zákroku a potřeba tlumení bolesti. Pacient by měl být informován o indikaci, očekávaném výsledku, kontraindikacích, upozornění, varování a možných nežádoucích účincích. 1-Předběžné označení kůže Označte pomocí dermografického pera místa podání injekce před aplikací anestézie pomocí vícečetných bodů (v průměru 10-20) s odstupem 1-5 mm od sebe.
Body jsou voleny na základě atrofie (suchá a zploštělá kůže), nepřítomnosti vaskulární sítě a kvality epidermis.
2-Analgesie – anestézie
Volba typu analgezie a anestetika se může lišit podle pracoviště a zkušeností lékaře.
Podle citlivosti pacienta může být doporučena premedikace pomocí DIAZEPAMU p.o. (10-15 kapek podle tělesné hmotnosti) půl hodiny před výkonem.
3-vlastní aplikace
Místo určené k aplikaci je nutno očistit vhodným antiseptickým roztokem.

METODA APLIKACE INJEKCE
VISCODERM® se aplikuje pomocí mezoterapeutické dermální jehly 30-31 G o délce 2 mm intradermálně, nejlépe hlouběji. Před aplikací stiskněte opatrně píst stříkačky tak, aby se na špičce jehly objevila malá viditelná kapička. Injekční technika a množství aplikovaného přípravku jsou různé. K jemnému vypnutí kůže může být použita lineární technika, avšak někteří lékaři dávají přednost drobným bodovým vpichům nebo kombinaci obou technik. Doporučuje se, aby během aplikace otvor jehly směřoval vzhůru. VISCODERM® aplikujte za pomalého vytahování jehly zpět. Aplikace by měla být skončena těsně před vytažením jehly z kůže, aby se zabránilo vytékání materiálu z místa vpichu. Aplikace injekce by měla být provedena podél fyziognomických linií, na čele, do glabelární kůže kolem očních kontur, v periorální oblasti, kde jsou obvykle rozšířeny jemné vrásky a kůže je často uvolněná a atonická. U obou technik je nutné aplikovat do místa injekce vždy pouze malé množství přípravku (~0,1ml). Místo vpichu by mělo být ihned po aplikaci jemně promasírováno. Rezistence při aplikaci je obvykle velmi vysoká; v případě klesajícího tlaku byl VISCODERM® aplikován příliš hluboko podle nesprávného plánu; jehla musí být vytažena a VISCODERM® znovu aplikován správným způsobem.

VISCODERM® – POUŽITÍ A SLEDOVÁNÍ
VISCODERM® je k dispozici ve třech odlišných variantách podle koncentrace kyseliny hyaluronové, předpokládaného způsobu použití na konkrétní typ kůže, ošetřované oblasti a výsledku, kterého se chce dosáhnout:
- preventivní, proti stárnutí mladé pokožky
- regenerační, znovuzískání tkáňové integrity zralé pokožky
- udržovací, za pomocí biostimulace.

Preventivní:
1 kůra (1ml) každý měsíc v průběhu tří měsíců
1 léčba udržovací (1ml) každé 3-4 měsíce

Regenerační:
1 ml každých 14-20 dnů, 2x.
Opakovat s odstupem 2-3 měsíců

Udržovací:
pokračovat dále podle jednotlivých případů (zvláště během sezónních změn). Volba koncentrace a terapeutického schématu může být přizpůsobena podle potřeb a klinického nálezu jednotlivých pacientů. Může se lišit od doporučeného schématu podle zkušeností a zvyklostí jednotlivých pracovišť.
Sledování léčených pacientů musí být flexibilní a musí být prováděno podle individuální expozice.
Je vhodné doporučit pacientce, aby se vyvarovala látek, které mohou poškodit kůži (kouření, sluneční záření, znečištění, termální zátěž, nutriční nebo dysmetabolická hyperoxidace, atd.).

OBJEKTIVNÍ MĚŘENÍ VÝSLEDKŮ:
Změny elasticity kůže, hydratace a pH před a po léčbě mohou být hodnoceny pomocí jednoduchého přístroje, který vytiskne data, která mohou být zaznamenána pro sledování účinku proti stárnutí a pro podporu motivace pacienta v průběhu sledování.

VAROVÁNÍ
- Obsah předplněné injekční stříkačky je sterilní. Injekční stříkačka je balena v utěsněném blistrovém obalu.
- Vnější povrch injekční stříkačky není sterilní.
- Nepoužívejte VISCODERM® po uplynutí doby použitelnosti uvedené no obalu.
- Nepoužívejte VISCODERM®, pokud je balení otevřené nebo poškozené.
- Injekční místo musí být na zdravé kůži.
- Neaplikujte injekci intravenózně, do svalu, do šlachy nebo za účelem zvětšeni prsů.
- Nekombinujte s jinými přípravky.
- Neaplikujte injekci do zánětem postižených oblastí.
- Neresterilizujte. Zdravotnický prostředek je určený pouze pro jedno použití.
- Uchovávejte při teplotě O - 25°C mimo zdroje tepla. Nezmrazujte.
- Po otevření musí být VISCODERM® použit okamžitě a po použití musí být zbytek a stříkačka s jehlou zlikvidovány podle předpisů o nakládání se zdravotnickým odpadem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Po aplikaci injekce a po dobu následujících 3-5 dnů poraďte pacientovi, aby nevystavoval léčené oblasti ÚV záření a aby je chránil krémy na opalování s co nejvyšším ochranným faktorem.

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ
Nedoporučuje se používat VISCODERM® v místech, kam byly již předem aplikovány jiné produkty (silikon, polyakrylamid, metakryláty atd.). Interakce s jinými produkty: VISCODERM® nepoužívejte s dezinfekčními činidly nebo s nástroji dezinfikovanými přípravky na bázi amonných solí. Kyselina hyaluronová může v jejich přítomnosti precipitovat (srážet se).

INTERAKCE S JINÝMI LÉKY
Dosud nejsou známy.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Extradermální infiltrace přípravku VISCODERM® může vyvolat nežádoucí lokální účinky. Během použití přípravku VISCODERM® se mohou objevit v místě aplikace injekce příznaky jako je bolest, pocit horka, začervenání nebo otok. Tyto sekundární projevy mohou být zmírněny aplikací chladu na léčenou oblast. Obvykle vymizí po krátké době. Lékaři musí zajistit, aby je pacienti informovali o jakýchkoli nežádoucích účincích, které se objeví během léčby.

BEZPEČNOST
VISCODERM® je bezpečný, snadno se používá, snadno se s ním pracuje a vykazuje dobrou snášenlivost. Nevyžaduje žádné předběžné testy intolerance. Nebyly pozorovány řádné zkřížené reakce s jinými látkami určenými pro mezoterapii. Během postmarketingového sledování nebyl zaznamenán vznik granulomu v místě aplikace ani jiné závažné nežádoucí účinky.

KONTRAINDIKACE
VISCODERM® nesmí být používán při léčbě jako je laserová obnova pokožky a středně hluboký kožní peeling.

POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS
INTRADERMÁLNÍ INJEKCE MŮŽE BÝT PODÁVÁNA POUZE LÉKAŘEM
Navštivte také VISCODERM® Pearls      IBI, spol.s r.o. ® | Právní prohlášení      Povězte svým známým | Zprávy v tisku | Kontakt
počítadlo.abz.cz